Sélectionner une page

PATH SELECTIOn 

Hei kennt dir är Präferenzen als Patrull ugi fir den ‘Path’.

Ici vous pouvez envoyer les préférences de votre patrouille pour le ‘Path’.

Generell Informatiounen zur Selektioun vun de Paths:

All Patrull muss eis hir Präferenzen eraschécke fir ‘Paths’ vum Roverway, an dëst zu verschidde Punkte wéi z.bsp.: Schloofkonditiounen, Physesch Schwieregkeet, Landschaft, etc. 

Hei gitt dir net ee bestëmmte Path un mee verschide Kategorie a wéieng Aktivitéiten dir wëllt maachen. Genee Erklärungen dozou fannt dir hei: https://roverway.no/programme/path/

Et sinn och schonn verschidde Paths op der Säit vun den Norweger publizéiert, an hei kommen da nach wärend dem ganze Januar dobäi. Dir fënnt se all hei: https://roverway.no/path/

Den Patrol Leader vun all Patrull soll dës Punkten zesumme mat senger Patrull diskutéieren an ass Responsabel fir dëse Formulaire heidrënner duerno ze komplettéieren. Et soll wgl. nëmmen 1 Formulaire pro Patrull verschéckt ginn. 

All Patrull muss bis spéitstens den 4.Februar 2024 23h59, via dësem Formular, hir Präferenzen erageschéckt hunn.

 

Bei Froen mellt iech op Contact.

Le formulaire d'inscription "PATH CATEGORY SELECTION" pour le Roverway 2024, est expiré le 10 Février 2024 à 23h59.